Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Archive for februarie, 2013

Constantin Rusnac – 65 ani de la naștere

rusnacBiblioteca Națională a Republicii Moldova

Asociația Culturală IDEAL

Cenaclul literar-artistic IDEAL

28 februarie, 2013      Orele 16:00

                   Prezintă

Seara de creație a compozitorului și poetului

Constantin RUSNAC,

maestru în artă,

laureat al Premiului de Stat,

Secretar General al CNRM pentru UNESCO

 Participă:

Scriitorii: acad. Mihai Cimpoi, Vitalie Răileanu, Alexe Rău, Claudia Partole, Ioan Mânăscurtă, Iurie Colesnic, Ion Cuzuioc

Compozitorii și interpreții: Ilie Văluță, Margareta Ivănuș, Silvia Goncear, Diana Văluță, Cristina Pintilie, Natalia Tanasiiciuc, Andrei Ștefăneț, Gicu Cimbir

Muzicienii: Vladimir Beleaev – compozitor, dr. Svetlana Badrajan – muzicolog

Actorii: Ninela Caranfil, Petrică Hadârcă

Moderator – poetul Vasile Căpățână

Manifestarea va avea loc în Sala de conferințe a Bibliotecii Naționale

În cadrul Cenaclului va avea loc vernisajul expoziției de muzică tipărită, discuri, cărți.

coruricuricul

Rusnac, Constantin. Coruri : [Pentru diverse formații corale] / Constantin Rusnac. – Ch.: S.n., 2013. – 208 p.

Scan10013Scan10014

Rusnac, Constantin. Romanțe : [38 de romanțe pentru voce, cor fără acomp.] / Constantin Rusnac. – Ch.: Tipogr. Centrală, 2007. – 104 p.

ave maria

Rusnac, Constantin. Ave Maria : „Ave Maria, ne închinăm…” : [Pentru cor mixt și pian] / Muz.: Constantin Rusnac; Vers.: Grigore Vieru. – Xerocopie. – 30 p.

ghiocel

Rusnac, Constantin. Ghiocelul : „A ieșit un ghiocel…” : [Pentru cor fără acomp.] / Muz.: Constantin Rusnac; Vers.: Grigore Vieru. – Xerocopie. – 4 p.

privig

Rusnac, C. Privighetoarea : „Dimineața te trezește…” : [Pentru trei voci (soprană) fără acomp.] / Muz.: C. Rusnac; Vers.: V. Codiță. – Xerocopie. – 4 p.

satul

Rusnac, C. Satul : „E un stup cu mii de-albine…” : [Pentru trei voci (soprană) fără acomp.] / Muz.: C. Rusnac; Vers.: V. Codiță. – Xerocopie. – 4 p.

steaua limbii

Rusnac, Constantin. Steaua limbii noastre : „Cad din cer și vor cădea…” : [Pentru cor mixt fără acomp.] / Muz.: Constantin Rusnac; Vers.: Grigore Vieru. – Xerocopie. – 4 p.

tatal

Rusnac, Constantin. Tatăl nostru : [Pentru cor mixt fără acomp.] / Muz.: Constantin Rusnac. – Xerocopie. – 15 p.

Scan10012

Rusnac, Constantin. Sărbătoreasca : Poem despre Moldova : [Piesă concertantă pentru orch. de muz. populară] / Constantin Rusnac. – Ch.: Lit. artistică, 1983. – 76 p. – Text în grafie chirilică.

Scan10010

Rusnac, Constantin. Și cântă viorile = И скрипки поют : [Cântece de estradă pentru voce și pian] / Constantin Rusnac. – Ch.: Lit. artistică, 1985. – 148 p. – Text în grafie chirilică.

Scan10011

Rusnac, C. Piese folclorice : [Pentru taraf] / C. Rusnac. – Ch.: Lit. artistică, 1977. – 132 p. – Text în grafie chirilică.

Scan10008

Scan10009

Rusnac, C. Patrie, de ziua ta : „Frumoasa mea Patrie, casă cu flori de lumini…” : Pentru voce și pian / Muz.: C. Rusnac; Vers.: G. Vodă // Tu, dragostea mea / Alcăt.: Constantin Rusnac. – Ch., 1983. – P. 3-9. – Text în grafie chirilică.

Scan10002

Constantin Rusnac : Biobibliografie / Bibl. Naț. a Rep. Moldova; alcăt.: Lilia Balan, Angela Juraveli; dir.: Alexe Rău. – Ch.: BNRM, 2006. – 152 p. – (Col. „Moldavica”).

56

Rusnac, Constantin. Acrostihuri : portrete în timp / Constantin Rusnac. – Ch.: Tipogr. Centrală, 2014. – 196 p.

12

Rusnac, Constantin. 101 Poeme / Constantin Rusnac. – Buc.: Biodova, 2013. – 124 p.

34

Prepeliță, Mihai. Constantin Rusnac: [ schițe] / Mihai Prepeliță // Prepeliță Mihai, Constelația tinerilor talente – Ch.: Cartea moldovenească, 1982. P. 112 – 117.

Scan1

Rusnac, Constantin. [Piese instrumentale și cântece de estradă] / Constantin Rusnac. – [Ch.], S.n, S.a. – 2 CD (137 min. 22 s.).

A elaborat: Lilia Balan

A adăugat: Marina Sandu

Viktor Masiukov – 100 ani de la naștere

Scan10001Născut la 21 februarie 1913 în orașul Blagoveșcensk-pe-Amur, Rusia. În 1932-1934 a studiat la Conservatorul din Leningrad, în 1939 – la Institutul teatral din Leningrad. În 1934-1939 e conducător muzical la instituțiile pentru copii, actor și regizor la Teatrul de păpuși din Leningrad. În anii Marelui război pentru apărarea Patriei se află în rândurile Armatei Sovietice pe front. În 1945-1964 e conducător artistic la Teatrele de păpuși din Dnepropetrovsk și Chișinău, învățător la Școala de bibliotecari din Soroca, dirijor de cor la Palatul pionierilor din Bender, învățător de cânt la o școală medie. În 1964-1974 e secretar responsabil al Uniunii compozitorilor din Moldova, în 1974-1975 – vice-președinte al Societății muzicale-corale din Moldova. Decorat cu ordinele Steaua Roșie, Războiul pentru apărarea Patriei de gradul II, cu Diploma de Onoare a Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S.M. (1973). Membru al P.C.U.S. din 1942. Membru al Uniunii compozitorilor din  1970.

Sursa: Compozitori și muzicologi din Moldova / Alcăt.: G. Ceaicovschi-Mereșanu. – Ch., 1992. – P.220.

Scan10004

Mасюков, В. Соната для фльта и фортепиано / В. Масюков. – К.: Cartea Moldovenească, 1965. – 52 p., 1 știmă (12 p.).

Scan1

Масюков, В. Токкатина : Для альта и ф.-п. / В. Масюков. – М.: Советский композитор, 1969. – 15 p., 1 știmă (4 p.).

Scan10003

Масюков, Виктор. Отвечает любовью земля : Сборник эстрадных песен : [Pentru voce, cor și pian] / Виктор Масюков. – К.: Lit. artistică, 1983. – 68 p.

Scan10002

Masiukov, V. Început de primăvară : „Dinspre dealuri și coline…” : [Pentru voce și pian] / V. Masiukov; vers.: B. Zaporojan. – Ch.: Timpul, 1973. – 6 p. – Text în grafie chirilică.

Scan10005

Масюков, В. Песни : [Pentru voce și pian] / В. Масюков. – К.: Cartea Moldovenească, 1970. – 36 p.

Scan10006

Scan10007Masiukov, V. Ții minte, Chișinău : Pentru voce fără acomp. / Muz.: V. Masiukov; Vers.: E. Krimerman // Mări de flori /Alcăt.: S. Buzilă. – Ch., 1972. – P. 35-36. – Text în grafie chirilică.

Scan10008

Mâini de aur muncitoare = Рабочие руки : [Culegere de cântece pentru voce, cor cu acomp. la pian] / Alcăt.: Z. Stolear. – Ch.: Lit. artistică, 1982. – 48 p. – Text în grafie chirilică.

Din conț.: Масюков В. И песни нет конца : „Носишь ты славное имя…” : [Pentru voce și pian] / Сл.: М. Шейхет. – Р. 27-29; Мы любим нашу фабрику : „Горит закат, в лучах рассветы тают…” : [Pentru cor și pian] / Сл.: П. Колосков. – Р. 30-33; Идем по новой улице : „Над городской окраиной…” : [Pentru voce și pian] / Сл.: П. Колосков. – Р. 34-36.

Scan10013Scan10012

Masiukov, V. Vrăbioarele din Chișinău : „Eu aștept să aud pasul tău…” : [Pentru voce fără acomp.] / Muz.: V. Masiukov; Vers.: E. Krimerman // Krimerman, Efim. Numai cântecul… – Ch., 1968. – P. 54-55. – Text în grafie chirilică.

Scan10015Scan10014

Masiukov, V. Pomul vieții : „Frumoși sunt anii-n pomul vieții…” : [Pentru voce și pian] / Muz.: V. Masiukov; Vers.: P. Koloskov; Trad.: A. Grumeza // Cântec tânăr / Alcăt.: Z. Stolear. – Ch., 1978. – P. 8-11. – Text în grafia chirilică.

Scan10017Scan10016Masiukov, V. Poveste; Doi cocoși : Piese pentru pian / Muz.: V. Masiukov // Strop de rouă : Cântece pentru copii / Alcăt.: Z. Tkaci și Gr. Vieru. – Ch., 1980. – P. 90-97. – Text în grafie chirilică.

Scan10019Scan10018Masiukov, V. Spicul = Колосок : „Ce mai faci, măi spicule?..” : [Pentru voce și pian] / Muz.: V. Masiukov; Vers.: Gr. Vieru // Peste țară cântec zboară = Песня летит над страной : Antologie  de cântece pentru copii / Alcăt.: Șt. Andronic, Gr. Vieru, O. Moseiko. – Ch., 1986. – P. 28-29. – Text în grafie chirilică.

Mihai Ciobanu – 60 ani de la naștere

pS-a născut la 20 februarie 1953 în satul Bujor, raionul Hânceşti, Republica Moldova. Studiază la Școala medie de muzică „Șt. Neaga” 1974 – 1978 și la Institutul de Arte „G. Muzicescu” (actualmente − Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice) 1980 – 1985. În anii 1973-1979 este solist al Orchestrei de muzică populară „Veselia”, dirijor Petre Neamţu. Iar pe parcursul anilor 1980-1986 – solist al orchestrei de muzică populară „Mioriţa”, dirijor Vasile Goia. Timp de un an 1986-1987 a fost redactor la Departamentul muzică al Radioteleviziunii de Stat. În anii 1987-1989 este solist al orchestrei de muzică populară „Mugurel” a Filarmonicii de la Chișinău, dirijor Ion Dascăl. Din anul 1989 este solist al orchestrei „Folclor” a Radioteleviziunii de Stat., dirijor Petre Neamţu. În acelaşi timp colaborează cu Orchestra de muzică populară „Lăutarii” a lui Nicolae Botgros, cu orchestra Ansamblului „Joc”, dirijată de maestrul Gheorghe Şevcişin, cu orchestra prezidenţială condusă de Nicolae Dabin şi orchestra „Doina armatei” dirijată de Marin Bunea ş.a. Din anul 1990 are numeroase turnee naționale și internaționale prin: Germania, Marea Britanie, Bulgaria, Franţa, România, Ucraina, Grecia, Elveţia, Serbia, Polonia, Japonia, Suedia, Turcia, SUA, Canada, Estonia, Lituania, Letonia, Rusia, Azerbaidjan ş. a.
A fost protagonist al filmelor muzicale: „Satul meu nume de floare”, „La fereastra cu zorele”, „Am venit la noi în sat” și „Tinereţea-i numai una”. În anul 2005 Mihai Ciobanu a înfiinţat colectivul vocal de bărbaţi „Basarabenii”. Din același an îşi desfăşoară activitatea în calitate de profesor de canto popular la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga”.

Este decorat cu medalia de aur la Festivalul Artiștilor Amatori (Moscova, 1977-1978). În anul 1993 i s-a conferit titlul onorific „Artist Emerit” al Republicii Moldova, iar în 1996 a fost decorat cu medalia „Meritul Civic”.

buzilaBuzilă, Serafim. Ciobanu, Mihai // Buzilă, Serafim. Enciclopedia interpreţilor din Moldova. – Chişinău, 1999. – P. 118.

caciucCaciuc, Anatol. Mihai Ciobanu // Caciuc, Anatol. Dimensiunea clipei. – Chişinău, 2006. – P. 67.

Scan10027Casa părintească nu se vinde : 100 de cântece din repertoriul lui Mihai Ciobanu – Ch. Prut International, 2008. – 224 p.

Scan10028Codrule, de-aș fi ca tine… : Cântecele lui Mihai Ciobanu – Ch.: Museum, 1996. – 120 p.

Scan10024Voie bună s-adunăm… : cântece din repertoriul lui Mihai Ciobanu – [Ch.], 2008. – 20 p.

Scan1Ce te doare, inimioară ? / Mihai Ciobanu – voce; Orch. de muz. „Folclor”, dir. Petre Neamțu – [Ch.]: Mihail Gradskov, s.a. – 1CD audio.

Scan10003 Busuioc înlăcrimat / Interp. : Mihai Ciobanu – voce; Capela „Moldova”, dir. Valentin Budilevschi – Ch. : Music Master, 2000 – 1CD audio.

Scan10005Ciobanu Mihai. La Nistru la mărgioară / Iterp. : Mihai Ciobanu;  Grupul vocal „Basarabenii”; Orch. „Folclor”, dir. Petrea Neamțu – [Ch.] : SRL „Laiola”, s.a. – Vol.1. – 1CD audio.

IMG_6072Aș cînta și aș șulera / Inter. : Mihai Ciobanu; Orch. de muz. populară „Folclor”, dir. Petrea Neamțu. – Ленинград : ВТПО «Фирма МЕЛОДИЯ», 1991. – 1DC audio.

IMG_6071În sat mi-s părinții dragi. = Моя родня – в селе родном. / Inter. Mihai Ciobanu – voce. – Ленинград : ВТПО «Фирма МЕЛОДИЯ», 1990. – 1DC audio.

Recital de flaut

Sâmbătă, 23 februarie ora 15:00flaut2

În incinta Muzeului Național de Arte Plastice va avea loc un Recital de flaut susținut de absolventa  Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice Serbinov Maria, la pian Irina Toseoglu.

In program : Creații de G. Telemann, J. Ibert, F. Chopin, V. Rotaru, C. Debussy, J. Hue

adresa: Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 115  (intrare liberă)

Lansare de disc

pintilie

Corala Gloria

corala

      Corala Colegiului de Muzică „Şt.Neaga” din Chişinău la Emisiunea „Templul Muzicii”.
Un program de creaţii de la clasic la contemporan.
Interviu Excepţional cu Profesorii Catedrei şi Dirijorii Coralei despre Arta Corală şi Arta Vocală                 Academică din ultimii ani în Republica Moldova.

    Luni, 18 februarie 2013,
Ora 22:15 (GMT+2)
Moldova 1

Live pe http://trm.md/ro/tv-on-line/
Vizionare Plăcută!

In memoriam

Grigore Vieru – cel mai cântat poet 

5

Opera lui a inspirat diferiţi compozitori care i-au cântat versurile, îngânate de generaţii întregi. Sunt versuri la care au apelat mai mulţi interpreţi, unele din ele au devenit şlagăre chiar din momentul lansării lor.

Din colecţiile serviciului:

Scan10005

Vieru, Grigore. Acum şi în veac : Poeme, confesiuni / Grigore Vieru. – Ed. a III-a rev. şi adăug. – Ch.: Litera, 2000. – 336 p.

Scan10004

Vieru, Grigore. Acum şi în veac : Poeme, cântece, confesiuni / Grigore Vieru. – Buc. – Ch.: Litera Internaţional, 2001. – 312 p.

Scan10021

Vieru, Grigore. Albinuţa / Grigore Vieru; coperta şi ilustraţia: Lică Sainciuc. – Ch.: Litera, 2007. – 124 p.

Scan10003

Vieru, Grigore. Hristos nu are nici o vină: (poeme şi cântece) / Grigore Vieru. – Ch.: Orient&Occident, 1991. – 200 p.  

Scan10002

Vieru, Grigore. Lumina de taină: Pagini alese cu CD / Grigore Vieru. – Ch.: “Policardan” SRL, “Bons Offices” SRL, 2011. – 308 p.

Scan1

Vieru, Grigore. Roua Veşniciei: Mari compozitori ai muzicii universale în transcripţie pentru cor de copii pe versurile poetului Grigore Vieru / Grigore Vieru, Ştefan Andronic. – Ch.: Pontos, 2010. – 752 p.

Scan10001

Vieru, Grigore. Strigat-am către tine / Grigore Vieru. – Ch.: Litera-ULIM, 1999. – 392 p.

Scan10006

 Vieru, Grigore. Invierea: Cîntece sacre / Grigore Vieru. –  Ch.: Litera, 1990. – 92 p.

Scan10007

Vieru, Grigore. Lumina toamnei = Свет осени / Grigore Vieru. –  Ch.: Lit. artistică, 1985. – 400 p.        

Scan10023

Vieru, Grigore. Poftim de întraţi = Войдите пожалуйста / Grigore Vieru. –  Ch.: Lit. artistică, 1987. – 192 p.

Scan10022

Cântul roteşte pământul = Песня движет шар земной: Culegere de cântece pentru copii / alcăt.: Ştefan Andronic şi Grigore Vieru. – Ch.: Lit. artistică, 1987. – 152 p.

Scan10009

Odihna Lacrimii: Grigore Vieru, Ştefan Andronic, corala “Vocile Primăverii”, inspiraţi de mari compozitori universali / vers. de Grigore Vieru; interp.: Corala Vocile Primăverii, dir.: Ştefan Andronic, la pian: Ludmila Târşu. – 1 CD audio. –  Ch. , [s.a]. – 66:58`

   În versurile lui Grigore Vieru s-a regăsit, probabil fiecare dintre noi, atunci când ne-a fost dor de cei dragi şi când am iubit. Grigore Vieru spunea: “La noi, în Basarabia, revoluţia s-a făcut cu poezie şi cântec. Dar un cântec frumos pentru copii poate salva un viitor, o Patrie.”

Opera şi personalitatea lui Grigore Vieru va rămâne în amintirea poporului nostru ca un monument de artă .

 

Nor de etichete

%d blogeri au apreciat asta: