Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Archive for the ‘Achiziţii noi’ Category

Galerie

Achiziții recente

Bessarabia, M., 1903

Georgescu, Remus. Gînduri despre muzică  / Remus Georgescu; Ed. rev. şi adăug. de Maria-Cristina Ungureanu . ─ Iaşi : Artes, 2012. – 197 p.

 

 

 

Bessarabia, M., 19030002

 

Tudor, Brîndușa Mirela. Sonatele pentru pian de Franz Schubert  : Continuitate şi înnoire / Brînduşa Mirela Tudor . ─ Iaşi : Artes, 2012. – 436 p.

 

 

 

Bessarabia, M., 19030003

 

Cozmei, Mihail. Teodor T. Burada : un întemeietor / Mihail Cozmei . ─ Iaşi : Artes, 2012. – 228 p.

 

 

 

 

Bessarabia, M., 19030004

Spiridon, Mihaela. Dacă era miercuri, era muzică / Mihaela Spiridon . ─ Iași : Artes, 2012. – 134 p.

 

 

 

 

 

Bessarabia, M., 19030005

 

Абрамович, Елена Александровна. Этюды о музыке  / Елена Абрамович . ─ Кишинeв : [ s. n.], 2014. – 248 р.

 

 

 

 

Bessarabia, M., 19030006

Iuncu, Rodica. Păstorul solitar sau Naiul lui Vasile Iovu [Text tipărit] / Rodica Iuncu; engl. transl. of chronology and essay by Lucia Weise (née Leahu) . ─ Chişinău : [s.n.] , 2015. – 292 p.

 

 

 

 

 

 

Bessarabia, M., 19030007

 

Моцарт, Леопольд. Фундаментальная школа скрипичной игры: Учебное пособие / Леопольд Моцарт; пер. : М. А. Куперман . ─ Санкт – Петербург : Планета Музыки, 2014. – 216 p.

 

 

 

 

Bessarabia, M., 19030008

 

Calina, Ludmila. Colindă-ne, Doamne! / Ludmila Calina . ─ Chişinău : Grafema Libris, 2014. – 192 p.

 

 

 

 

Bessarabia, M., 19030009

 

O sută de romanțe : Cântece de iubire și patriotice / concepţie, selecţie : Ioan Odainic . ─ Chișinău : Pontos, 2014. – 156 p.

 

 

 

 

Bessarabia, M., 19030010

Dance on Its Own Terms [Text tipărit ] : Histories and Methodologies / Edited by Melanie Bales and Karen Eliot . ─ New York : Oxford University Press, 2013. – 448 p.

 

 

 

 

 

 

mustea

 

GAGIM, Ion. Fenomenul muzical Gheorghe Mustea / Ion Gagim . ─ Chișinău : Știința, 2015. – 254 p.

 

 

 

 

 

Bessarabia, M., 19030001

Ţurcanu, L.; Ţurcanu, A. Abecedarul muzicii și solfegiu : Manual pentru școlile de muzică și de artă  : Clasele 1-2 / L. Țurcanu, A. Țurcanu . ─ Chişinău : Grafema Libris S.R.L., 2015. – 192 p.

 

 

 

 

 

Bessarabia, M., 19030002

Ţurcanu, L.; Ţurcanu, A. Abecedarul muzicii și solfegiu : Manual pentru școlile de muzică și de artă [Muzică tipărită] : Clasele 3-4 / l. Țurcanu, A. Țurcanu; ed. : Ion Șarban ; notogr. : Mihai Păun . ─ Chişinău : Grafema Libris, 2015. – 122 p.

 

 

 

 

 

Bessarabia, M., 19030003

Luță, Valeriu. Caiet pentru ţambal N. 5 = For cimbalom N. 5 [Text tipărit] : Ansambluri / aranjament pentru țambal și pian, red. : Valeriu Luţă . ─ Chişinău : Grafema Libris, 2015. – 132 p.

 

 

 

 

 

 

Bessarabia, M., 19030004

Ciolac, Vladimir. Magnificat [Muzică tipărită] : Pentru cor mixt, soprano, mezzo-soprano și orchestră simfonică / Vladimir Ciolac . ─ Chişinău : Pontos, 2015. – 58 p.

 

 

 

 

 

Bessarabia, M., 19030005

Puccini, Giacomo. Miniaturi [Muzică tipărită] : Pentru voce și pian / Giacomo Puccini; ed. îngrij. de Marius Bidoiu . ─ Cluj-Napoca : Media Musica, 2015. – 202 p.

 

 

 

 

 

Bessarabia, M., 19030006

Ruzitska, Georg. Opere complete pentru orgă = Összes orgonaművek= Complete Organ Works [Muzică tipărită] / Georg Ruzitska; ed. de Potyó István . ─ Cluj-Napoca : Media Musica, 2015. – 68 p.

 

 

 

 

 

 

Bessarabia, M., 19030007

Suceveanu, Arcadie; Zaporojanu, Ada. Ciupercuţa balerină [Text tiparit] : Florilegiu de cântece pentru copii / Arcadie Suceveanu, Ada Zaporojanu . ─ Chişinău : Pontos, 2015. – 28 p.

 

 

 

 

 

Bessarabia, M., 19030008

Музыкальная жизнь : Музыкальный критико-публицистический журнал / Союз композиторов РФ . ─ Москва. ─ [sn]: , 2015, nr. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziții de la Editura MediaMusica

Scan2

Mozart, Wolfgang Amadeus; Beres, Melinda. Serenada : in mi bemoil major KV 375 : Prelucr. pentru cvintet de coarde a Serenadei pentru opt instrum. de suflat / Wolfgang Amadeus Mozart, Melinda Beres. – Partitură și știme. – Cluj-Napoca: MediaMusica, 2011. – 74 p., 5 știme.

 

Scan1

Marcu, Șerban. Orfeuridice : Balet pentru cor și ans. cameral / Șerban Marcu; vers.: Elena Maria Șorban. – Partitură și știme. – Cluj-Napoca : MediaMusica, 2011. – 36 p., 9 știme.

 

Scan3

Rîpă, Constantin. Mirabila Sământă : Oratoriu pentru soprană, tenor, recitator, cor mixt și orch. / Constantin Rîpă; vers.: Lucian Blaga. – Partitura generală, partitura corală, știme. –  Cluj-Napoca: MediaMusica, S.a. – 86 p., partitura corală (40 p.), 30 știme.

 

Scan4

Feraru, Tudor. Lira lui Orfeu : Poem coreografic : pentru ans. Instrum. cameral / Tudor Feraru. – Partitură și știme. – Cluj-Napoca: MediaMusica, 2011. – 72 p., 10 știme.

 

Scan5

Pop, Ciprian Gabriel. Klarinetix : pentru clarinet și muzică electronică / Ciprian Gabriel Popo. – Cluj-Napoca: Mediamuzica, 2011. – 10 p. + 1 CD.

 

Scan6

Metea, Răzvan. Skizo-folk : pentru clarinet și muzică electronică / Răzvan Metea. – Cluj-Napoca: Mediamuzica, 2011. – 9 p. + 1 CD.

 

Scan7

Bence-Muk, Cristian. Golem : pentru clarinet, pian și muzică electronică / Cristian Bence-Muk. – Cluj-Napoca: Mediamuzica, 2011. – 27 p., 1 știmă (12 p.) + 1 CD.

 

Scan10023

Rîpă, Constantin. Liturghia de concert : Pentru cor mixt / Constantin Rîpă. – Cluj-Napoca: MediaMusica, 2010. – 56 p.

 

Scan10021Scan10022

Philippi, Ursula. Trei piese de orgă : Tudor Ciortea, Hans Peter Turk, Dan Voiculescu / Ursula Philippi. – Cluj-Napoca : MediaMusica, 2011. – 43 p.

 

Scan10024 Scan10025

Philippi, Ursula. Prelucrări de corale pentru orgă : Hermann Bonicke, Hans Peter Turk / Ursula Philippi. – Cluj-Napoca : MediaMusica, 2011. – 47 p.

 

Scan10019Scan10020

Herman, Vasile. Coruri : [Pentru cor mixt fără acomp.] / Vasile Herman. – Cluj-Napoca: MediaMusica, 2009. – 37 p.

 

Scan10026

Goilă, Ioan. Manualul clarinetistului : Studiul gamelor. Studiul arpegiilor. Exerciții cromatice / Ioan Goilă. – Cluj-Napoca : MediaMusica, S.a. – 198 p.

 

Scan8

Marcu, Șerban. Cinci studii : pentru clarinet solo / Șerban Marcu. – Cluj-Napoca: Mediamuzica, 2011. – 8 p.

 

Scan10005

Rîpă, Constantin; Nedelcuț, Nelida. Solfegiu pentru toți : Manual complet de învățare a citirii muzicale. Vol. 1 / Constantin Rîpă, Nelida Nedelcuț. – Cluj-Napoca: MediaMusica, 2002. – 176 p.

 

Scan10004

Rîpă, Constantin; Nedelcuț, Nelida. Solfegiu pentru toți : Manual complet de învățare a citirii muzicale. Vol. 2 / Constantin Rîpă, Nelida Nedelcuț. – Cluj-Napoca: MediaMusica, 2002. – 230 p.

 

Scan10006

Rîpă, Constantin; Nedelcuț, Nelida. Solfeggios for everybody. Book 1 / Constantin Rîpă, Nelida Nedelcuț. – Cluj-Napoca: MediaMusica, 2007. – 174 p.

Achiziții muzică tipărită

Scan1Scan10001

Din vremuri străvechi = Из давних времен : Culegere de piese pentru pian / Selec. și îngrij.: Irina Stolear, Larisa Neaga. – Ch.: Pontos, 2011. – 92 p.

Scan10010Scan10007

Dascăl, Ion. Un neam, o viață, un destin : [Piese instrumentale și cântece pentru orch. de muzică populară] / Ion Dascăl. – Ch.: S.n., 2012. – 304 p.

Scan10008Scan10009

Колса, Михаил. Хоровые сочинения = Choral Works : [Pentru diverse formații corale] / Михаил Колса; муз. ред.: Теодор Згуряну; лит. ред.: Геннадий Соснин; перев.: Борис Мариан. – Ch.: S.n., 2012. – 136 р. – Text paral.: lb. engl., rusă.

Scan10017Scan10018

Колса, Михаил. Песни = Songs : Для голоса и ф.-п. / Михаил Колса; муз. ред.: Владимир Драгош; лит. ред.: Геннадий Соснин. – Ch.: S.n., 2012. – 102 p. – Text paral.: lb. engl., rusă.

Scan10003Scan10002

Trudov, Olga. Un colind pentru suflet : Cântece și poezii : [Pentru voce și simboluri de coarde] / Olga Trudov; red.: Veronica Pârlea-Conoval. – Ch.: S.n., 2012. – 52 p.

Scan10011Scan10013

Scan10012Scan10014

Scan10015Scan10016

Matcovschi, Vlad. Să cântăm, copii : Culegere de cântece pentru elevii cl. I-VIII / Vlad Matcovschi. – Ch.: S.n., 2012. – 158 p.

Achiziții cărți

Scan10008

Jovmir, Nina. Verificat: au sufletele inundate de muzică : [Interviuri cu muzicieni, compozitori, dirijori, interpreți despre muzică, realizate de Nina Jovmir]. – Ch. : Pontos, 2012. – 212 p.

Scan10009

Cardoze, Michel. George Bizet. – Paris : Mazarine, 1982. – 288 p.

Scan10005

George Enescu from a contemporary perspective. Aestetic and stylistic considerationes : „George Enescu” International Musicology Simposium, Bucharest, September 5-8, 2007, The Cantacuzino Palace Hall / Co-ord. : Laura Manolache și Camelia Sârbu; Transl. into Engl. : Christina Ștefănescu. – București : Editura Muzicală, 2009. – 360 p.

Scan1

Levitin, Daniel J. Creierul nostru muzical : Știința unei eterne obsesii / Daniel J. Levitin; trd. din engl.: Dana-Ligia Ilin. – București : Humanitas, 2010. – 350 p. – (Pași peste granițe).

Creierul nostru muzical leagă subtilitățile imponderabile ale interpretării și audiției de procesele neurologice care stau la baza lor și explică impactul formidabil pe care eterna obsesie a muzicii îl are asupra noastră. Și astfel, Levitin ajunge să răspundă la întrebări esențiale: Cum a apărut muzica? Ce legătură există între muzică și limbaj? Ce se întâmplă în mințile compozitorilor? Ce este talentul muzical?

Scan10001

Malcolm, Noel. George Enescu : Viața și muzica / Noel Malcolm; pref.: Sir Yehudi Menuhin; trad.: Carmen Pațac. – București : Humanitas, 2011. – 320 p.: il. – (Contrapunct).

Noel Malcolm, un remarcabil cunoscător al compozitorului român, face un act de dreptate dezvăluind cititorului ce are mai profund original personalitatea muzicală a lui Enescu și caracterul său fără fișură.

Scan10003

Grappelli, Stéphane. Mon violon pour tout bagage : Mémoires / Stéphane Grappelli, [avec] Joseph Oldenhove, Jean-Marc Bramy. – Paris : Calmann Lévy, 1992. – 226 p.: il., fotogr.

Stéphane Grappelli – un remarcabil violonist de jazz, a contribuit foarte mult la recunoașterea viorii ca instrument de jazz.

Scan10002

Billard, François. Django Reinhardt : Un géant sur son nuage / François Billard, d’Alain Antonietto. – Paris : Lieu Commun, 1993. – 328 p.: il., fotogr.

Django Reinhardt – chitarist de jazz, unul din fondatorii stilului unic de jazz la chitară numit „jazz manouche” sau „jazz țigănesc”. Printre muzicienii de jazz era numit „Marele Django” – în limba romilor înseamnă „m-am trezit”.


Scan10014

Морарь, Марина; Стынгэ, Алла. Музыкальное воспитание : Гид по внедрению модернизированного куррикулума начального и гимназического образования / Марина Морарь, Алла Стынгэ; Мин. просв. Респ. Молдова; пер. : Татьяна Березовикова. – Кишинёв : Lyceum, 2011. – 32 p.

Scan10015

Борш, Александру. Музыкальное воспитание : Учеб. для 2 кл. / Александру Борш, Марина Морарь, Еуджен Корой; Min. Educației al Rep. Moldova. – Ch.: Știința, 2011. – 96 p.

Scan10006

Чжэн, Лэй. Традиционная китайская опера куньцюй / Лэй Чжэн; пер.: Андрей Борсук. – Пекин : Китайская компания аудио-, видео- и телепродукция, Лтд., 2001. – 104 р.

Опера куньцюй – это не только музыка древнего Китая, не только классическая китайская хореография, это еще и яркая мозаика жизни всех слоев традиционного китайского общества. Можно сказать, что традиционная опера куньцюй служит для мира непосредственным окном в традиционную китайскую культуру и в душу китайского народа.

Scan10010

Михно, А. Джованни Боттезини : Жизнь и творчество (1821-1889). – М. : Музыка, 2008. – 192 р.: il.

Книга посвящена выдающемуся виртуозу-контрабасисту и композитору эпохи романтизма Джованни Боттезини, которого называли „Паганини контрабасистов”. Рассматривается его исполнительское искусство и обширное творческое наследие.

Scan10007

Акопян, К.З. Музыкальная культура мира : Творчество, исполнители, слушатели / К. З. Акопян, Н. И. Ильичева, М. А. Чершинцева. – М. : Эксмо, 2012. – 480 р.: il. – (Сокровищница мировой культуры).

Авторы данной книги предлагают читателям свое видение процесса развития музыкальной культуры от самых его истоков до наших дней, рассматривают наиболее важные для его понимания периоды, события и достижения.

Scan10011

Худеков, С.Н. Всеобщая история танца / С. Н. Худеков. – М. : Эксмо, 2010. – 608 p.: il. – (Всеобщая история).

Блестящая книга – приглашение к увлекательному путешествию в историю танца как вида искусства. Автор книги был лично знаком с выдающимися танцовщиками и балетмейстерами ХХ века.

Scan10012

Крайнев, Владимир. Монолог пианиста. Кого помню и люблю / Владимир Крайнев. – М. : Музыка, 2011. – 192 p.: fotogr., portr. + 1 CD.

Это книга замечательного пианиста и педагога, ученика и продолжателя традиций Г. Нейгауза. Читателя ожидает увлекательное повествование о насыщенной событиями жизни, о победах на конкурсах и о творческих достижениях, о суровых реалиях жизни советского артиста, о друзьях, коллегах и о многом другом.

Scan10013

Герольд, Кирилл. Самоучитель игры на клавишных / Кирилл Герольд. – СПб. : Питер, 2012. – 144 p.: il. + 1 DVD.

Перед вами самый простой и понятный самоучитель игры на фортепиано. Книга и видеокурс разбиты на уроки, которые ведет опытный педагог – просто, наглядно и увлекательно

Nor de etichete

%d blogeri au apreciat: