Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Posts tagged ‘bibliotecar’

Viktor Masiukov – 100 ani de la naștere

Scan10001Născut la 21 februarie 1913 în orașul Blagoveșcensk-pe-Amur, Rusia. În 1932-1934 a studiat la Conservatorul din Leningrad, în 1939 – la Institutul teatral din Leningrad. În 1934-1939 e conducător muzical la instituțiile pentru copii, actor și regizor la Teatrul de păpuși din Leningrad. În anii Marelui război pentru apărarea Patriei se află în rândurile Armatei Sovietice pe front. În 1945-1964 e conducător artistic la Teatrele de păpuși din Dnepropetrovsk și Chișinău, învățător la Școala de bibliotecari din Soroca, dirijor de cor la Palatul pionierilor din Bender, învățător de cânt la o școală medie. În 1964-1974 e secretar responsabil al Uniunii compozitorilor din Moldova, în 1974-1975 – vice-președinte al Societății muzicale-corale din Moldova. Decorat cu ordinele Steaua Roșie, Războiul pentru apărarea Patriei de gradul II, cu Diploma de Onoare a Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S.M. (1973). Membru al P.C.U.S. din 1942. Membru al Uniunii compozitorilor din  1970.

Sursa: Compozitori și muzicologi din Moldova / Alcăt.: G. Ceaicovschi-Mereșanu. – Ch., 1992. – P.220.

Scan10004

Mасюков, В. Соната для фльта и фортепиано / В. Масюков. – К.: Cartea Moldovenească, 1965. – 52 p., 1 știmă (12 p.).

Scan1

Масюков, В. Токкатина : Для альта и ф.-п. / В. Масюков. – М.: Советский композитор, 1969. – 15 p., 1 știmă (4 p.).

Scan10003

Масюков, Виктор. Отвечает любовью земля : Сборник эстрадных песен : [Pentru voce, cor și pian] / Виктор Масюков. – К.: Lit. artistică, 1983. – 68 p.

Scan10002

Masiukov, V. Început de primăvară : „Dinspre dealuri și coline…” : [Pentru voce și pian] / V. Masiukov; vers.: B. Zaporojan. – Ch.: Timpul, 1973. – 6 p. – Text în grafie chirilică.

Scan10005

Масюков, В. Песни : [Pentru voce și pian] / В. Масюков. – К.: Cartea Moldovenească, 1970. – 36 p.

Scan10006

Scan10007Masiukov, V. Ții minte, Chișinău : Pentru voce fără acomp. / Muz.: V. Masiukov; Vers.: E. Krimerman // Mări de flori /Alcăt.: S. Buzilă. – Ch., 1972. – P. 35-36. – Text în grafie chirilică.

Scan10008

Mâini de aur muncitoare = Рабочие руки : [Culegere de cântece pentru voce, cor cu acomp. la pian] / Alcăt.: Z. Stolear. – Ch.: Lit. artistică, 1982. – 48 p. – Text în grafie chirilică.

Din conț.: Масюков В. И песни нет конца : „Носишь ты славное имя…” : [Pentru voce și pian] / Сл.: М. Шейхет. – Р. 27-29; Мы любим нашу фабрику : „Горит закат, в лучах рассветы тают…” : [Pentru cor și pian] / Сл.: П. Колосков. – Р. 30-33; Идем по новой улице : „Над городской окраиной…” : [Pentru voce și pian] / Сл.: П. Колосков. – Р. 34-36.

Scan10013Scan10012

Masiukov, V. Vrăbioarele din Chișinău : „Eu aștept să aud pasul tău…” : [Pentru voce fără acomp.] / Muz.: V. Masiukov; Vers.: E. Krimerman // Krimerman, Efim. Numai cântecul… – Ch., 1968. – P. 54-55. – Text în grafie chirilică.

Scan10015Scan10014

Masiukov, V. Pomul vieții : „Frumoși sunt anii-n pomul vieții…” : [Pentru voce și pian] / Muz.: V. Masiukov; Vers.: P. Koloskov; Trad.: A. Grumeza // Cântec tânăr / Alcăt.: Z. Stolear. – Ch., 1978. – P. 8-11. – Text în grafia chirilică.

Scan10017Scan10016Masiukov, V. Poveste; Doi cocoși : Piese pentru pian / Muz.: V. Masiukov // Strop de rouă : Cântece pentru copii / Alcăt.: Z. Tkaci și Gr. Vieru. – Ch., 1980. – P. 90-97. – Text în grafie chirilică.

Scan10019Scan10018Masiukov, V. Spicul = Колосок : „Ce mai faci, măi spicule?..” : [Pentru voce și pian] / Muz.: V. Masiukov; Vers.: Gr. Vieru // Peste țară cântec zboară = Песня летит над страной : Antologie  de cântece pentru copii / Alcăt.: Șt. Andronic, Gr. Vieru, O. Moseiko. – Ch., 1986. – P. 28-29. – Text în grafie chirilică.

Nor de etichete

%d blogeri au apreciat: